Nord-Norge seminar

18-19.september møtes fylkesrepresentanter og fylkesstyrene for Venstre i de tre nordlige fylkene til Nord-Norge seminar. Årets tema er “Energiutfordringer i nord”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Annethvert år møtes de tre nordligste fylkene til strategiseminar og arbeidsøkt om felles landsdelsutfordringer. I år er temaet Energiutfordringer i Nord-Norge. Til seminaret har vi invitert innledere fra Universitetet i Nordland samt utfordret interne ressurspersoner til å sette rammen for debatten. Målet for årets seminar er å komme fram til en felles strategi og programformuleringer for neste valgperiode.
Venstres Nord- Norge seminar i Bodø 18-19 september.

Venstre_i_sentrum

Foreløpig program:
Lørdag
kl. 12:00— 13:00 ankomst, lunsj og registrering.
kl. 13:00— 15:00 Velkommen og praktiske opplysninger.
– presentasjon av deltakere, program, arbeidsform
– presentasjon av Venstres vedtatte program for energi og utfordring sett fra Nordland.
– Utfordringer i Troms og Finnmark
kl. 15:00— 16. 30 Innledning : Energiutfordringer i Nord — Norge
– Innledere fra Nordområdet – senteret :
Jan Oddvar Sørnes og evt. Jan Terje Henriksen.
Kaffepause
kl. 17:00— 19.00 Politikkverksted —
Venstres nord – norske energipolitikk
kl. 20:00— Felles middag

Søndag:
kl. 09:30— 11:00 Forts. Politikk verksted. Konklusjoner.
kl. 11:00— 12:30 Felles drøfting av programarbeid og fylkespolitikk.

LUNSJ og avslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**