Bra besøkstall på Risør Venstres hjemmeside

Risør Venstres nettside www.risor.www.venstre.no har jevnt økende besøkstall, og statistikk for august viser ny rekord i antall unike brukere og besøkende som stadig laster ned mer data og det er Risør Venstre svært fornøyd med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstres nettside har et stadig økende besøk

Risør Venstres nettside har et stadig økende besøk

Som leder i Risør Venstre er det oppløftende å registrere at www.risor.www.venstre.no har et stadig økende besøkstall sier Jan Einar Henriksen. Det viser at vi har truffet noenlunde med vårt valg av profil og det er bra.

Politikk handler jo om å ville noe og da da er det viktig å nå ut til publikum der hvor de er å treffe. Derfor har vi også opprettet en Facebook profil som også har mange som liker, og her kan vi jo få en mere direkte dialog med den enkelte bruker så det blir spennende å se hva det fører med seg fremover.

Besøkstallene fordeler seg ellers med ca 71 % via direkte adressesøk/bokmerker, ca 21 % via søkemotorer som Google mens de resterende ca 19 % kommer via lenker fra eksisterende sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**