-Klagenemnd for kollektivtrafikk eneste løsning

Leder i Røyken Venstre Rebekka Borsch har sett seg lei på hvordan enkelte aktører i kollektivtrafikkbransjen gir blaffen i protester fra fortvilte passasjerer. Siste eksempel er striden i Røyken og Hurum, der Norgesbuss har lagt om rutetilbudet fra Hurumhalvøya innover mot Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

Lengre reisetid i dårlig luft på stappfulle busser med mange ståplasser har skapt en bølge av klager de siste ukene. – Men passasjerene som klager over trange, overfylte busser og farlige reiser grunnet mangel på sitteplasser, blir ikke tatt på alvor. Slik kan vi ikke ha det lenger. Derfor ønsker jeg meg en klagenemnd for kollektivtrafikk, sier Rebekka Borsch.

Passasjerenes rettigheter må styrkes

Passasjerenes rettigheter er for dårlig ivaretatt slik situasjonen er i dag. Rettighetene er regulert i standardvilkår, men det er ulike regler for buss, ferge og tog. Venstre vil ha et mer helhetlig regelverk og en lovfestelse av reglene.

I dag finnes det ingen klageinstans eller klageordning for kollektivkundene. Mange selskaper er ikke flinke til å registrere klager, og mange klager og tvister blir ikke løst. En klagenemnd for kollektivtransport vil kunne gi bedre forbrukervern. Den kan sikre at forbrukerne får større gjennomslag for sine rettigheter, påvirke utviklingen av regelverk og standardvilkår, og – ikke minst – synliggjøre problemer og komme med forbedringer.

Grønn buss

Foto: Stein Inge Dahn

I rushtrafikken var det inntil Ruters endring i sommer mulig å ta ekspressbuss fra Slemmestad til Lysaker. Nå stopper bussene helt inn ved Furua i Asker. Resultatet er at de reisende tilbringer vesentlig mer tid på bussen enn tidligere. De tidligere bussene er erstattet med en ny universell type, tilpasset funksjonshemmede. Bussene har vesentlig færre sitteplasser og flere ståplasser. Dette fører til at mange må stå oppreist på den stappfulle bussen en times tid, helt til Oslo. De nye bussene har nemlig bare 43 sitteplasser og 36 ståplasser.

Farlig med ståplasser

– Det er ikke akseptabelt å stå i 80-90 km/t mens bussen kjører på E18, dette innebærer en stor sikkerhetsrisiko. Helt absurd at man på den ene siden oppfordres til å bruke belter til setene, mens det på den andre siden skal være lovlig å ha passasjerer stående i bussen på motorveien, sier Rebekka Borsch.

Må det først skje en ulykke, for eksempel når bussen må bråstoppe, før man blir tatt på alvor?, spør Borsch som har tatt kontakt med forbrukerrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**