Meget godt fornøyd med bybaneplanene

Venstres byutvilingspolitiker i Stavanger Helge Solum Larsen er godt fornøyd med planprogrammet for bybane på Nord-Jæren. -Dette er starten på det praktiske arbeidet for å få bybanen bygget. Nå må også regjeringen få fortgang i beslutning om å tildele statlige midler til byggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

Venstre var det første partiet som klart forpliktet seg til å prioritere bybanen. Partiets iherdige innsats har ført fram til positive vedtak i kommunene Sandnes, Sola og Stavanger, samt i Rogaland fylkesting. Hvor bybanen eksakt skal gå og holdeplassene skal ligge skal nå spikres. Hvis alt går på skinner kan første avgang bli i 2018.
Bybanen på Nord-Jæren er det eneste transporttiltaket som evner å betydelig endre reisemiddelfordelingen i en miljøvennlig retning, sier Helge Solum Larsen. Han slår fast at bybanen er nødvendig for en bærekraftig areal og transportpolitikk i regionen.

-Nå må alle politiske krefter i Rogaland bruke sine kontakter med sentrale myndigheter, slik at vi sikrer statlig støtte til byggingen, sier Solum Larsen.
Rogaland Venstre har allerede sikret støtte til planene fra sin partileder, Trine Skei Grande, se her >>

Se innslag på NRK Rogaland her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**