Demokrati og utfordringer i norsk politikk

Venstre inviterer torsdag 9.september kl 1930 på “Venstres hus” i Storgata 30 til åpent møte om demokrati og utfordringer knyttet til flertallsstyre, parlamentarisme, debatt bak lukkede dører i stedet for i folkevalgte organer med mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tidligere samferdselsminister og nåværende leder av Norges Venstrekvinnelag, Torild Skogsholm (V) vil innlede til debatt over de utfordringer som er i dagens lokal, fylkes og nasjonal politikk. Stadig opplever allmuen en verging fra flertallsposisjonen til å føre åpne debatter om viktige samfunnsutfordringer. Dialogen føres bak lukkede dører og den politiske posisjonen fungerer som egen opposisjon uten rom for å ta inn eksterne argumenter og drøftninger. Dette har skapt et nytt politisk landskap, vi senest fikk oppleve på sensommeren med Hardangersaken. Torsdag 9.september inviterer vi til dialogdebatt over disse problemstillingene.

Det blir enkel bevertning — Vel møtt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**