Programarbeidet er i gang

Programkomiteen for neste års fylkestingsvalg er i gang med sitt arbeid, og vil mer enn gjerne ha innspill fra alle til sitt arbeid med fylkesprogrammet for fireårsperioden 2011 — 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg 2011

Vestfold fylkeskommune står overfor store utfordringer i forbindelse med vedtatte investeringer tilknyttet skoleutbyggingsprogrammet. I tillegg overtok fylket ved årsskiftet også ansvaret for drift og vedlikehold av de tidligere riksveiene i fylket.

Utdanning og samferdsel er de to største postene i fylkets regnskap, men fylkeskommunen har også andre viktige ansvarsområder som regional utvikling, miljø, areal og planarbeid, kulturformidler og ansvaret for tannhelsetjenester for ungdom.

Vestfold fylkeshus

Vestfold fylkeshus
Foto: Kåre Pettersen

I inneværende fireårs periode utgjør Venstre en del av posisjonen i fylkestinget sammen med FrP og H. Valget i 2007 ga Venstre to representanter; Aina Dahl og Kåre Pettersen.

I dag er Venstre representert i fylkesutvalget samt de fire hovedutvalgene; areal og plan, samferdsel og næring, utdanning samt hovedutvalget for kultur, folkehelse og miljø.

Styret i Vestfold Venstre besluttet på sitt styremøte i mai i år at programkomiteen skulle ha følgende sammensetning:

Aina Dahl, Tønsberg
Kåre Pettersen, Stokke
Marianne Reistveit, Sandefjord
Sonja Eidesmo, Svelvik
Christine Blandhol, Vestfold Unge Venstre

Innspill til komiteen kan sendes [email protected] eller at du eventuelt kontakter en av de andre medlemmene av programkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**