Shit happens!

Noen tanker fra Cruickshank om hvorfor man ikke ta risikoen med oljeutvinning i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 1986 opplevde Europa en atomulykke som det på forhånd var nesten ingen risiko for at kunne skje. Fortsatt, 25 år etter, sliter man med ettervirkningene. Sonen på 30 km rundt kraftverket hvor flere hundre tusen hadde

I vinduskarmen i et klasserom på en av Pripyats barneskoler ligger en dukke og en gassmaske igjen, e

I vinduskarmen i et klasserom på en av Pripyats barneskoler ligger en dukke og en gassmaske igjen, e
Foto: Sergei Supinsky/ AFP

sine hjem er fortsatt ubeboelig for mennesker. Selv utmarka i Norge er fortsatt så sterkt forurenset at husdyr må nedslaktes pga for høyt radioaktivt innhold. Sommerens store skogbranner i sentral Europa har frigjort lagret radioaktivt avfall fra skogene. Så selv en generasjon etter ulykken kjenner vi ikke til de totale konsekvensene, eller kostnadene. I Mexicogulfen april 2010 skjedde en oljeulykke som det på forhånd var nesten ingen risiko for at kunne skje. Konsekvensene av denne ulykken kan vi bare gjette og kostnadene ufattelig. Uavhengig av risiko og hvor katastrofer skjer så får de enorme, langvarige og uforutsigbare konsekvenser for mennesket, dyrelivet og plantelivet! Dette er for ofte dyrekjøpt lærdom som man kanskje burde unngå om man kan? Menneske har allerede brukt opp 60-70% av verdens oljeressurser. Det er litt olje igjen i nordområdene, en 30-40 år til kan vi velge å brenne opp et mineral som er ca 40 millioner år gammelt. Men da er det finito, og enten man ønsker det eller ei så må man finne andre kilder til energi enn olje og atomkraft. Er det da verd risikoen å lete etter olje i vårt nære proteinfat? Venstre mener at morgendagens løsning og alternativet til oljeutvinning i nord og atomkraftverk er ikke en ting, men flere tusen små og store teknologiske innovasjoner. Venstre vil derfor etablere et Klimatek-fond på 1 milliard kroner. Klimatek skal ha som formål å investere i klimateknologi og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Venstre vil satse på ny teknologi og finne nye bærekraftige kilder som kan gi oss nødvendig energi i framtiden. De fleste andre mener vi må ta risikoen og fortsette forbrenningen av det fossile mineralet noen tiår til. Vissnok for å skape noen arbeidsplasser og generere noen inntekter. Penger som politikerne ikke vil bruke på investeringer, men på sparing ca 60% av Norges befolkning og 80% av stortingets politikere er positiv til å risikere katastrofer som kan ødelegge vårt økosystem og ta eksistensgrunnlaget fra oss i mange generasjoner for å spare i et fond på verdens aksjemarkeder! Dette er en risiko og politikk man må være komplett historie- og kunnskapløs for gjennomføre!!! For å avslutte med en metafor: Det er nesten ikke risiko for at akkurat mitt hus skal brenne, for ikke å si bli totalskadet av brann. Likevel velger jeg å forsikre det.

Terje Cruickshank
Venstrerepresentant
The major difference between a thing that might go wrong and a thing that cannot possibly go wrong is that when a thing that cannot possibly go wrong goes wrong it usually turns out to be impossible to get at or repair.
– Douglas Adams (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**