Møter NSB Gjøvikbanen

Akershus Venstre skal besøke NSB Gjøvikbanen i dag. Gjøvikbanen har vært en suksess etter at den ble konkurranseutsatt av Venstre i 2005, men Samferdselsdepartementet ønsker nå å redusere antall avganger på Gjøvikbanen. I dag møter Borghild Tenden ledelsen i NSB Gjøvikbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Borghild Tenden er kritisk til det planlagte kuttet i rutetilbudet på Gjøvikbanen.

Borghild Tenden er kritisk til det planlagte kuttet i rutetilbudet på Gjøvikbanen.
Foto: Christoffer Biong

Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden kritiserer kuttene i persontrafikken, og krever at Kleppa gjøre rede for hva hun gjør for å opprettholde og utvikle Gjøvikbanen.

-Jeg har blitt gjort kjent med at det ikke alltid har vært like lett for Gjøvikbanen å samarbeide med Jernbaneverket, sier Tenden. -Her er det nødvendig med tiltak både på kort og lang sikt for å opprettholde og utvikle tilbudet.

Besøket er en del av Venstres bedriftskampanje “1000 bedrifter på 20 dager”.


Se sak i Nationen om Gjøvikbanen her.

Les mer om Gjøvikbanen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**