Beate Johnsen valgt til leder i Farsund Venstre

Styret i farsund Venstre har konstituert seg med Beate Johnsen som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er styreprotokollen:

SAKER SOM BLE BEHANDLET:
1. KONSTITUERING AV STYRE.
Som leder ble valgt:

Beate Johnsen (2)

Foto: Jan Kløvstad

Beate Johnsen,
Som nestleder ble valgt: Jan Harald Kjærre
Som kasserer ble valgt: Irene Østtorp
Som sekretær ble valgt: Heidi Martinussen
Som styremedlem ble valgt: Halldis Duun Brastad

Varamedlem til styret er: Anne-Bente Aunevik Kjærre og
Martin Vaagsvold
Alle valg enstemmig vedtatt.

2. OPPRETTELSE AV NOMINASJONSKOMITE

Enstemmig vedtatt at styret fungerer som valgkomite.
Alle medlemmene i styret/valgkomiteen vurderer ulike potensielle kandidater og dette drøftes i neste møte.

3. POLITISK PROGRAM
Ulike diskusjoner er gjennomført og disse trekkes videre i neste møte.

4. ULIKE ARRANGEMENTER I REGI AV VENSTRE

a) Venstreskolen trinn 1, ca 3 timer sammen med Flekkefjord, enten i Farsund eller Flekkefjord. Vi vil gjerne ha dette i Farsund
b) Lokalpolitisk samling — 16. og 17. oktober. Jan Harald prøver å delta her
c) seminar om Unge uføre, i regi av Arendal Venstre

5. NESTE MØTE
Neste møte blir 23. september 2010, klokka 20.00. Sted Storgaten 13 A, 4550 Farsund.

REF.
Jan Harald Kjærre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**