Kraftig svekkelse av polititjenesten!

– Forslaget til en abreidsgruppe i Hordaland Politidistrikt om å sentralisere politiet i Bergen vil innebære en alvorlig svekkelse av polititjenesten i bydelene, sier leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Politibil

Venstre mener det er bra at politet forsøker å rasjonalisere driften slik at mest mulig av ressursene går til opperativt politiarbeid og minst mulig til administrasjon og byråkrati, samtidig må vi huske på at Bergen er en by med relativt store avstander.

– Argumentasjonen bak omorganiseringen av politiet i Bergen de siste 10-årene har vært at nedleggelsen av lensmannskontorene og sammenslåing til store enheter skulle resultere i flere politifolk på gaten og et mer synlig og tilgjengelig politi for folk ute i bydelene, det vi opplever nå er det stikk motsatte, sier Hans-Carl Tveit.

Politi

– Jeg forstår at politiarbeid er hendelsestyrt og må prioritere ressursene på kryss og tvers av bydelssgrenser og kommunegrenser, men å nærmest konsekvent nedprioritere synlighet og tilgjengelighet ute i bydelene, det blir helt galt, sier Tveit.

– Bergen sentrum er sentrum på godt og vondt. Det er til tider også sentrum for bråk, uro og kriminalitet. Jeg forstår at politet vil prioritere å ha kontrol i sentrum, ikke minst på kvelds- og nattestid i helgene. Jeg frykter imidlertid at et slikt ensformig fokus på sentrum kan føre til oppblomstring av uro og kriminalitet ute i bydelene, som vi har vi sett eksempler på før, sier Tveit.

– Det vil jo være direkte tåpelig hvis en nedprioritering av politiet i bydelene fører til oppblomstring av utrygghet og kriminalitet som både kommunen og politiet igjen må bruke ressurser på å rydde opp i når skaden allrede er skjedd. Effekten av nærpolitarbeid er nok vanskelig å måle i tall og statistikker , men vi vet alt for godt i Bergen at fravær av politi i bydelene helt opplagt har negative konsekvenser, sier Tveit.

– Jeg vil nå ta denne saken opp på neste bystyremøte og kreve at byrådet tar kontakt med Hordaland Politidistrikt slik at kommunen orienteres om politiets planer for ytterligere omorganisering av polititjenesten i Bergen og omegn. Et slikt forslag som får så store konsekvenser for Bergenserne bør bystyret få på høring, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**