Til ettertanke

“I dag, 10. september, er den internasjonale dagen for selvmordsforebygging. Det gir rom for ettertanke. Hvert år begår om lag 550 mennesker i Norge selvmord. Blant unge voksne er det dobbelt så mange som tar selvmord enn som dør i trafikken. Det krever handling,” skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark i Unge Venstre i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Selvmordsrisikoen er høyere blant personer med psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. Derfor må det psykiske helsevernet bedres. Venstre har tatt til orde for at vi må få en ny opptrappingsplan for psykisk helse. 80 % av alle som begår selvmord har vært i kontakt med helsevesenet det siste året før hendelsen. Derfor må fastlegene få mer kunnskap om selvmord og selvmordstanker. Det enkelte mennesket som kommer i kontakt med psykiatrien må møtes av fagfolk som viser omsorg, forståelse og handling.

Det er flere unge enn eldre som begår selvmord. Derfor må vi ha et godt helsetilbud for unge. De må kunne møte noen de kan snakke med, få hjelp av og stole på. Venstre har foreslått en nasjonal opptrapping av skolehelsetjenesten, ved å øke antall helsesøstere i skolen. Samtidig vil Venstre ha flere spesialpedagoger inn i skolen helt fra førsteklasse. Det gjør at flere kan bli sett og fanget opp tidligere.

Venstre, og de andre partiene i Bondevik II-regjeringen, satt i gang et systematisk arbeid mot mobbing. Der visjonen om null mobbing var målet. Dessverre er ikke disse målene nådd og vi ser i etterkant at flere av tiltakene er avsluttet og ikke viderefulgt. Vi må gjenoppta kampen mot mobbing. Om flere føler seg vel i hverdagen som unge, så vil flere ha det bra senere også. Det fortjener ungdommene som sliter.

Systematisk oppfølging av gode fagfolk er nøkkelen i selvmordsforebygging. Unge Venstre mener derfor at unge må kunne beholde sin faste psykolog også etter at de har fylt 18 år og det må innføres flere lavterskeltilbud for psykiatrisk hjelp. Både for unge og voksne. Både for langvarige og akutte situasjoner.

God politikk er vel og bra for alle og enhver, men enkelte mennesker kan få livene sine betraktelig forbedret av enkle politiske tiltak som dessverre står alt for lavt på den politiske agendaen. Unge Venstre mener at vi må prioritere de som virkelig trenger det først. Vi kan ikke leve med at de som har det vondt tar livet sitt i stedet for å få omsorg og hjelp av storsamfunnet rundt dem.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Leder, Østfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**