Tilstandsrapport for grunnskolen i Risør

Rådmannen fremlegger saken uten innstilling når HU for oppvekst og omsorg 15. september skal diskutere tilstanden for grunnskolen i Risør. En av de store utfordringene som må diskuteres er Risørs høye andel av elever med enkeltvedtak og spesialundervisning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre mener rektorne må være klare og synlige slik at all elever får best mulig læring

Risør Venstre mener rektorne må være klare og synlige slik at all elever får best mulig læring
Foto: Venstre

Den fremlagte rapporten er lite konkret og inneholder få eller ingen målbare data for resultatutviklingen de senere år. Dermed blir det ikke enkelt å følge med på utviklingen for de som ikke daglig deltar i prosessen.

Skolene i Risør bør i langt større grad enn tilfellet er nå være åpne for å dele informasjon med skoleeier, dvs. politikerne. Tilbakemelding fra medlemmer i HU viser at det innen omsorgsenhetene er større åpenhet og delaktighet i prosessen.

Med tanke på at den oppvoksende generasjon er de som skal lede Risør i fremtiden må skole og barnehageetatene i langt større grad samhandle og være åpne med resultatmål. Rektorne og barnehagelederne må være åpne, tilgjengelige, synlige og klare i sin måloppnåelse slik at alle elever får en best mulig læring på de ulike trinn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**