Vellykket presentasjon av fylkestingskandidatene 8.september

5 kandidater til Fylkestinget presenterte seg og sin politikk i kommunehuset i Lindesnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


5 kandidater var på plass i går. Hele nominasjonskomiteen var tilstede. 4 medlemmer fra Lindesnes Venstre med lokallagsleder Frank Andersen i spissen møtte i tillegg.
Frank Andersen redegjorde først for virksomheten i Lindesnes Venstre, et lag som i flere år har vært meget aktivt.

Deretter presenterte kandidatene seg i denne rekkefølgen: Stein Inge Dahn, Anne Margrethe Larsen, Torgrim Olsen, Ann Osaland og Jan Kenneth Stavenes.

De spørsmål de besvarte, var følgende:

1. Litt personlige data
2. Politisk fortid/bakgrunn
3. Hvilke politiske saker brenner du særlig for?
4. Hvorfor vil du inn i Fylkestinget?
5. Hvilke saker vil du gå inn for der?
6. (Eventuelle tilleggspørsmål)
På siste spørsmål kunne kandidaten også føye til noe han/hun ikke hadde fått sagt.

Kandidatene var inne i opptil en halv time hver og fikk redegjort grundig for sin sak.
Seansen ble avsluttet med en nyttig prat, blant annet om hvordan en kunne forbedre kommunikasjonen mellom Venstres fylkestingsrepresentanter på den ene side og fylkestyret og lokallagene på den andre.
Klokka 21.30 var det hele over. Møtet ble ledet av nominasjonskomiteens leder, Emil Pedersen.

Under: Fra venstre: Jan Kenneth, Torgrim, Ann, Stein Inge, Anne Margrethe

Kandidatene til Fylkestinget

Foto: E.Pedersen

Senere vil den enkelte kandidats redegjørelse for sine synspunkter bli presentert på Vest-Agder Venstres nettsider.
Rep: Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**