1000 bedrifter på 20 dager – vi er i mål

Venstre besøker 1000 bedrifter på 20 dager. Dette er en nasjonal kampanje hvor alle lokallag skal besøke 3 bedrifter. Hensikten er å få bedre innsikt i både den nasjonale og den lokale næringspolitikken og sette fokus på rammevilkårene for næringslivet. Levanger Venstre har besøkt Nord-Trøndelag Vaskeri, Vandvik revisjon og Casa Musica Barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kampanje — bedriftsbesøk også i Levanger.
Venstres bedriftskampanje høsten 2010 er en lytte-og-lære-kampanje. Målet er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og forberede vårt grunnlag for den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken vår. Kampanjen er også en del av arbeidet med en ny næringspolitisk plattform som skal behandles på Venstres landsmøte i 2011. Et eget utvalg er i ferd med å skrive plattformen, som vil baseres blant annet på de mange innspillene som mottas gjennom kampanjen.

Gjennom kampanjen er Venstre særlig interessert i å få innspill om vilkårene for bedriften, både gjennom lokal tilrettelegging og nasjonale rammebetingelser. Vi vil gjerne få konkrete tips om tiltak Venstre bør følge opp i kommunestyret, fylkesting og Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**