Du bestemmer!

Her er en alfabetisk liste over kandidater til Venstres liste i 2011.
Nå er det opp til deg og gi innspill til nominasjonskomiteen innen 15. september!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


https://www.venstre.no/files/rogaland/sandnes/Alfabetisk liste 2011.pdf
Du må kopiere linken og sette den i adressefeltet for å få listen frem. (merk all hele linken over, høyreklikk og trykk kopier, så fjerner du all tekst i adressefeltet, høyreklikker i adressefeltet og trykker lim inn, så trykker du enter.)

Listen inneholder 55 navn og er sortert i alfabetisk rekkefølge. Det er nå opp til alle og sende sin innstilling til nominasjonskomiteen slik at de kan legge frem sitt endelige forslag til liste før nominasjonsmøtet som tar den endelige beslutningen om listeplasseringene.

Innspill til nominasjonskomiteen sendes til:
sveinok (at) gmail.com ved Svein Økland. (nominasjonskomiteen har taushetsplikt og ingen andre enn nominasjonskomiteen vil få tilgang til innspill fra mennesker utenfor komiteen.) Innspill til komiteen kan gå på alt fra hva man ønsker at kandidatene skal fokusere på som kan ligge til grunn for at enkelte kandidater skal prioriteres høyere til konkrete listeforslag med plassering av aktuelle kandidater.

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Nominasjonskomiteen i Sandnes Venstre består av Svein Økland, Kari S. Brynjulfsen og Thor Thingbø.

15. september:
Frist for å levere inn innspill og forslag til nominasjonskomiteen til Sandnes Venstre.

18. november:
Nominasjonsmøte Sandnes Venstre.

27. november:
Nominasjonsmøte Rogaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**