Må jobbe hardare mot mobbing

Granskingar viser at det er meir mobbing på vidaregåande skular i Møre og Romsdal enn elles i landet. Gunn Berit Gjerde (V) meiner noko må gjerast. – Elevar som blir mobba på skule får dårlege tilhøve for vekt og utvikling. Skulen skal vere ein stad der elevane kjenner seg trygge og blir stimulerte til å lære og til å utvikle seg sosialt. Derfor kan vi ikkje akseptere mobbing på skulane våre, seier Gunn Berit Gjerde til Vikebladet Vestposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sjå sak i Vikebaldet Vestposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**