Ønsker innspill til programmet

Nes Venstre ønsker innspill til program og valgliste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommunevalget 2011

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

Høsten 2011 er det igjen lokalvalg, og Nes Venstre har startet arbeidet med utarbeidelse av program og listestilling. Vi ønsker innspill til dette fra både enkeltpersoner og lag og foreninger. Spesielt ønsker vi velkommen personer som kan tenke seg å stå på Venstres liste ved kommunevalget.

Innspill og forslag kan sendes på e-post til:
Øystein Smidt: [email protected]
Åse Birgitte Skjærli: [email protected]
Sesselja Bigseth: [email protected]

Fylkesvalget 2011

Sesselja Bigseth

Foto: Sesselja Bigseth

Nes Venstre er i år representert i programutvalget for Akershus Venstre ved Sesselja Bigseth.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for oppgaver innen videregående utdanning, samferdsel, tannhelsetjeneste, næringsutvikling, kultur og miljø.

Har du synspunkter på hva fylket burde prioritere mer eller mindre av, eller hvilke saker som bør være viktige de neste fire årene? Vi tar gjerne imot innspill og forslag til programmet for fylkeslaget.

Innspill og forslag kan sendes på e-post til:
Sesselja Bigseth: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**