Holder på mandatene i Moss

Meningsmålingen til Moss Avis viser at Venstre vil beholde sine to mandater fra valget i 2007. – Det betyr at vi fortsatt klarer å synliggjøre det vi står for, sier Sindre W. Mork, gruppeleder i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til tross for et ikke-sosialistisk flertall i tyve år blant velgerne i Moss, er det kun i to perioder det har vært borgerlig ordfører i Moss, en av dem med varaordfører fra Venstre. “Venstresida” har likevel i de andre periodene fått styringsflertallet i bystyret ut fra enkelthendeler og mandatfordeling. Meningsmålingen viser tydeligere enn på lenge hvor flertallet av velgerne ligger politisk.

– Et stort Høyre som tradisjonelt har tilnærmet seg sentrum i Mossepolitikken er ikke negativt sett fra Venstres ståsted, påpeker Mork. Han minner om at i de store sakene har ofte løsningene gått gjennom det politiske sentrum på tvers av blokkene.

Hender

Foto: Microsoft

– Med et slikt valgresultat er det opp til Høyre å avgjøre om politikken også skal inkludere sentrum. Det vil avgjøre om Venstre kan delta i et eventuelt flertallssamarbeid, konkluderer Sindre W. Mork.

Les om meningsmålingen på nettsidene til Moss Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**