Hvem skal stå på Venstrelista til kommunevalget?

Nominasjonsnemnda vil ha forslag til kandidater på Venstrelista. Les medlemsbrevet frå Marianne S. Lyngvi:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kjære medlemmer i Arendal Venstre.

Det er kommunevalg i 2011 og nominasjonsprosessen er i gang. Nominasjonskomiteen består av:

Marianne Sigurdson Lyngvi

Marianne Sigurdson Lyngvi, fylkesstyret

Foto: Jan Kløvstad

(leder), e-post: marianne.lyngvi@uia.no, tlf 91873524

Frank Beck, e-post: frank@beck.no, tlf. 91 30 79 66

Tor-Ivar Karlsen, e-post: tor-ivar.karlsen@uia.no, tlf. 900 60 536

Listeforslaget skal legges fram på nominasjonsmøtet i januar neste år. Det kommer egen invitasjon til dette møtet.

Vi vil nå invitere medlemmene til å foreslå kandidater til listen. Det er også full anledning til å melde egen interesse for å delta i kommunepolitikken.

Vi har allerede flere dyktige personer på plass, men vi er opptatt av å danne gode team. Derfor ønsker vi et mangfold av erfaring og kompetanse.

Forslag til kandidater sendes på e-post til ett av komiteens medlemmer så snart som mulig. Dersom du ønsker å høre mer om nominasjonsprosessen kan du ringe til en av oss.

Med vennlig hilsen

Marianne Sigurdson Lyngvi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**