Gruppemøte mandag 20. september kl. 18.00

Det innkalles til gruppemøte i Trondheim Venstre hvor alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Blant sakene vi skal diskutere er BPA – brukerstyrt personlig assistent – og piggdekkavgift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tid: Mandag 20. september 2010 klokken 18.00-21.00

Sted: Rådhuset 1. etg. , møterom A

Bystyresaker
Det er en "stor" dag for helse- og velferdssaker i neste bystyremøte: Både status og kriterier for tildeling av brukerstyrt personlig assistent og Botiltak — strategier og tjenesteinnhold skal behandles og her er det store forskjeller i politisk standpunkt. Venstre har ikke vært med å behandle dette i komiteen og derfor må vi ta en skikkelig debatt på hvilke forslag som vi skal støtte under avstemningen i Bystyret.

Bente Kjøsnes som er vararepresentant i komiteen innleder.

Også sakene om Piggdekkavgift og Dugnad for renere by er saker som bør trigge Venstre til å komme med gode innlegg og forslag.
Sakene finner dere her

Hvor går Venstre?
Som dere ser av Adressa i det siste er det en debatt om hvem som kan støtte hvem etter neste års kommunevalg. Venstres posisjon er interessant for mange og vi må fortsette debatten på dette møtet, for å diskutere hvilken strategi vi skal føre. Erling Moe innleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**