Krever ny behandling av Eierskapsmeldinga

—Vi kjenner ikke det reelle omfanget av det spillet som har foregått. Derfor må Eierskapsmeldinga behandles på nytt hos den største eieren, Troms fylkeskommune, sier Sollied etter nyheten om at Troms Kraft har leid inn First House til å påvirke politikerne i en svært prinsipiell sak om selskapets framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Dagfinn Stefanussen

Troms Venstres fylkestingsrepresentant, Roar Sollied, krever ny behandling av Eierskapsmeldinga om Troms Kraft, som åpner for privatisering og oppkjøp. -Når det har vært brukt TK-penger for å rå påvirkning av eierne/politikerne for en ny strategisk retning, handler det både om lovbrudd og en høyst udemokratisk framgangsmåte, fastslår Sollied.

Krever ny behandling etter "Operasjon Troms."
—Vi kjenner ikke det reelle omfanget av det spillet som har foregått. Derfor må vi ta opp Eierskapsmeldinga på nytt hos den største eieren, Troms fylkeskommune, sier Sollied etter nyheten om at lederen i bedriftsforsamlingen i TK har leid inn First House til å påvirke politikerne i en svært prinsipiell sak om selskapets framtid.

Venstre har tidligere reagert skarpt på TKs støtte til Senterpartiet. —Nå er det i sum mye usunt og ulovlig rundt TKs lobbyaksjoner. Hver sak er alene nok til at det må få konsekvenser for konsernledelsen og bedriftrådslederen, sier Sollied, som slett ikke sier seg fornøyd med at ledelsen bare skal ta selvkritikk for det som har skjedd.

TF: Ut av bøttekottet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**