Tilskudd til private barnehager øker med 1.100.000 kroner

Med økte kostnader for de kommunale barnehagene, bl.a. pga økte kostnader for Fargeskrinet barnehage på Kalstadheia blir kommunens tilskudd til private barnehager også øke med 1.1 million mer enn budsjettert for 2010 iflg. regnskapssjef Halvor Halvorsen, som tirsdag kom presenterte kommunens økoniske status pr september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stian Lund (V) er svært glad for at det er etablert barnehage på Kalstadheia.

Stian Lund (V) er svært glad for at det er etablert barnehage på Kalstadheia.
Foto: Jan Einar Henriksen

Det kom også frem at skatteinngangen var lavere enn budsjetert og at det ble et minus på 1,2 million som følge av at deler av det årlige tilskudd fra Agder Energi AS ikke kunne benyttes til drift.

En rentebesparelse på 1 til 1,5 millioner kroner medfører imidlertid at det blir balanse i tallene, selv om det for enkelte driftsenheter er en anstrengt økonomi.

Bystyrets flertall har i denne perioden hatt økt fokus på etablering av enhetsvise virksomhetsplaner, resultatmål, rapportering av måloppnåelse og økonomirapportering hver måned slik at politikerne blir løpende orientert om status og lettere kan gripe inn dersom det bærer feil avsted i løpet av driftsåret.

Samtidig er det politiske flertall meget bevist på at de har et treårs perspektiv på drift slik at første års resultat danner grunnlag for de planer som legges i det andre året for drift i det tredje året, og slik rullerer det hvert år.

Jeg tror systemet blir bedre og bedre innarbeidet og regner med at vi om et par tre år har funnet den formen vi alle synes er formålstjenelig for både innbyggere, ansatte og oss som politikere sier fungerende ordfører Jan Einar Henriksen i en kommentar. Økte kostnader til private barnehager som følge av økte kostnader ved Fargeskrinet barnehage var forøvrig noe vi påpekte under den politiske behandlingen av barnehagen og det er jo greit at vi hadde rett selv om det nå koster oss endel midler over driftsbudsjettet i 2010.

Samtidig vil jo dette bedre økonomien til de private barnehagene som etter de tilbakemeldinger jeg får driver flere svært gode barnehager i Risør og det er jo et pluss for de barna og de ansatte som jobber der avslutter Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**