Vanskelig situasjon for de folkevalgte

Bystyret fikk oversendt over 1000 sider i forbindelse med gårdsdagens bystyre. Der var 28 saker på kartet. Venstres Dag Vige mener det er helt urimelig å forvente at vanlige folkevalgte har kapasitet til å sette seg inn i sakene på de 5-6 dagene en har til rådighet før møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dag Vige

Foto: WestFoto

Selv for de mest rutinerte og godt skolerte politikere, som har rutine i å sortere vesentlig fra uvesentlig og som er blitt “superlesere” av sakspapirer, er det nesten umulig å skaffe seg oversikt over de viktigste problemstillingene. Da er der et et demokratisk problem! Makten flyttes indirekte fra bystyret som demokratiske organ og til administrasjon og saksbehandler.
Dag Vige oppfordret administrasjonen og ordføreren om å gjennomgå rutinene for å forenkle saksfremstillingene. Og at formannskapet har en nærmere drøfting på hvoran en kan gjøre det.
Vidar Kleppe er uenig med Venstre. Han mener det er ok med 1000 sider og sier at det er viktig at alle aspekter ved en sak kommer frem.
Rådmann og ordfører støtter Venstre, og en vil arbeide videre med saken for å forenkle arbeidet for de folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**