Skillevei for energipolitikk i nord

Enigheten om delelinjen mellom Norge og Russland gjør det mer aktuelt å parkere ideen om olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og heller konsekvensutrede Barentshavet øst, melder Venstres fylkesledere i Nordland og Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Medlemmer fra Venstres fylkesstyrer i Nord-Norge var i helga samlet i Bodø for å drøfte energipolitikk. —Som politikere skal vi gjøre avveininger mellom forhold som gjelder energiforsyning, næringslivspolitikk og et bærekraftig miljø, og vi står akkurat nå foran viktige avgjørelser i dette feltet, sier fylkeslederne Berit Woie Berg og Roar Sollied.

Venstre Nord mener at det etter enigheten om delelinjen mellom Norge og Russland er mer aktuelt å parkere ideen om olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og heller konsekvensutrede Barentshavet øst.

Venstre Nord synes ikke Regjeringen tar på alvor at vi må bruke de nærmeste årene til å bygge opp fornybar energi mens fossil energi utfases. Derfor må alle konsesjoner til olje- og gasselskap bære i seg et krav om utvikling av fornybar energi.

Det er samtidig langt mer tilgjengelig energi i nord enn vi i nær framtid kan selge ut eller bruke lokalt. Derfor må det også være en diskusjon om hastigheten av utbygginger, distribusjon nasjonalt og internasjonalt, og nye industripotensialer energitilgangen åpner for i landsdelen.

Møtet i Bodø diskuterte også eierskapsstrukturer innen for elkraft i nord, og Venstre Nord ønsker ei utvikling som primært ivaretar samfunnsinteressene og en bedre struktur i det lokale og regionale distribusjonsnettet.

Det var 15 til stede på seminaret, foruten eksterne innledere fra Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø. Fra Troms deltok Øystein Nilsen, Jan Fjellstad, Kristin Olsen, Jan Fjellstad og Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**