Lekse for de rødgrønne

Senterpartiet har motatt 700000 i valgkampgaver fra offentlige eide kraftselskaper, på tross av at loven forbyr gaver fra disse. I det ene selskapet (Troms Kraft) heter styrelederen Odd Roger Enoksen, eller kanskje bedre kjent for mange som tidligere leder av SP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Arbeiderpartiets Anne Grethe Strøm Erichsen mottok eksklusive tepper og klokker for 55000 kroner. Gavene ble ikke lovlig registrert.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Da den samme Strøm Erichsen var forsvarsminister fra 2005 til 2009 forsøkte hun å gi admiral Reksten sparken. Grunnen var at Reksten skulle ha deltatt på en golftur til Spania der Forsvarets forretningsforbindelse hadde betalt en mindre del av regningen (6500kroner).
Hun sparker altså medarbeidere som har begått langt mindre graverende handlinger enn seg selv. Og hva skjedde med Senterpartiets 700000? De ble betalt tilbake med et lite unnskyld og beklager.
Et privat firma som hadde opptrådd som Senterpartiet ville fått en klekkelig bot og mistet offentlige kontrakter. I de rødgrønnes verden så skjer det foreløbig svært lite.
Misforstå meg ikke, jeg ønsker ikke å være en moralens ypperteprest, jeg prøver heller ikke peke på egen fortreffelighet.

Penger

Foto: hl

Jeg vil ikke ha en utvikling hvor vi bare får strømlinjeformede politikere som aldri gjør feil. Politikere må være som deg og meg, hverken mer eller mindre.
Det er greit å feile innenfor rimelighetens grenser, det må være greit å ikke alltid skjønne den evinnelige mølla av regler som omgir oss. Men da må det også være greit for alle andre, ikke bare politikere.
Arbeiderpartiet og SP har sikkert lært en lekse. Men den største leksa de bør lære seg handler ikke om å si unnskyld på en troverdig måte. De bør innse at det norske samfunnet er for gjennomregulert. Det er for mange detaljer og ting folk flest må holde styr på. Det har blitt vanskelig for alle å forstå og forholde seg til helt vanlige regler.
Selvangivelsens fradragsrettigheter er blitt så kompliserte at det bare er ytterst få som kjenner regelverket og vet å benytte seg av fordelene. For de fleste andre ligger det en stor fare at vi som Strøm Erichsen glemmer å oppføre noe som skulle vært ført opp.
Regjeringen bør starte en avbyråkratisering av samfunnet som omfatter alt fra plan og bygningsloven, til skatteregler og forskrifter for næringslivet. Et enklere og rausere Norge som har større tillitt til sine egne borgere.
Da blir kanskje ikke den moralske fallhøyden for politikerne like stor.

Ståle Sørensen
Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**