Skolestrategi uten aktuelt fokus

I dagens møte i Utdanningskomiteen hevdet Roar Sollied (V) at Fylkesrådets strategimelding ikke fokuserte nok på enkeltelevens behov for mestring og lærernes behov for systematisk kompetanseutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Strategidokumentet Tid for mestring i Troms fylkeskommune har mest fokus på gjennomsnittsmål og mestring av de mål skolen og samfunnet setter seg, men uttrykker ikke eksplisitt det behovet den enkelte har for å mestre, få ros og vokse. Man må fange talentene hos enkeltindividene for å skaffe dem en yrkeskarriere og et godt liv, sier Roar Sollied.

Han opplevde nylig på den nasjonale opplæringskonferansen at det var en sterk trend for å følge opp enkeltindividenes interesser og talenter, selv om disse ikke ligger innenfor skolens pensum. -Strategiplanen klarte ikke å kommunisere dette, sier Sollied og mener det er ytterst nødvendig hvis vi ikke skal fortsette å produsere samfunnstapere i stort monn.

Lærerløft
Sollied er også overrasket over at man ikke nevner strategier for faglig kompetanseutvikling for lærerne, bare kompetanseheving innenfor klasseledelse og psykisk helse. -Når Fylkesrådet nevner så mange detaljerte og relativt små områder, som for eksempel årlig gjennomføring av Dignity Day, må man da ikke unnlate et av de aller viktigste tiltakene for å øke kvaliteten i skolen, sier Sollied, som vil bruke enhver anledning til å fremme et nasjonalt varig opplegg for kompetanseutvikling av lærere.

Etter lang diskusjon og fraksjonsmøte i AP ble det likevel enstemmighet om to nye strategiske punkter i planen, foreslått av Venstre:

-Fokusere på den enkelte elev, slik at skolemål og -planer ikke begrenser individuelle talenter og ferdigheter som kan gi eleven arbeid og personlig vekst.

-Ha en plan for systematisk og forutsigbar kompetanseutvikling for lærerne, der lærerne skal ha rett og plikt til å delta.

Strategiplanen vedtas av Fylkestinget i neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**