Venstre vil ha åpenhet om politikernes styrehonorarer

Tore Nilsen pekte i bystyret i går på behovet for åpenhet rundt styrehonorarer i kommunale selskaper, og ba om at administrasjonen utarbeidet en oversikt over slike honorarer i selskaper der Haugesund kommune er eier eller medeier. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Bakgrunnen for forslaget var årsmelding for det kommunale selskapet UNI-K, der det framgår at styremedlemmene får godtgjørelse som en fast prosentandel av daglig leders lønn. En slik måte å gi honorar på er problematisk av flere grunner.

Daglig leder forhandler med styret om lønn. Da kan styret ha en egeninteresse i å øke daglig leders lønn, slik at deres egen godtgjørelse også heves. Når så styrehonorar avgjøres av generalforsamlingen, som også er politikere, kan dette oppfattes som bukken til havresekken.

Et utvalg som består av alle gruppelederne skal nå se på saken i sammenheng med andre godtgjørelser til politikerne. Tanken er at det for framtiden vil bli utarbeidet en “honorarliste” som viser hvordan slike honorarer blir gitt, når bystyret skal behandle melding om eierskap, hvert år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**