Vi må ta vare på barna våre!

Det manes til enighet om kutt i kommuneøkonomien, noe som umiddelbart høres både sympatisk og ansvarlig ut med tanke på de utfordringene Eidsberg kommune har. Om ordfører Knut Hærland lykkes med en tverrpolitisk enighet er naturlig nok allikevel avhengig av hvilke saker det kuttes på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Britt Fladmark Holta

Foto: Østfold Venstre

Gjermund Stenrud

Foto: Eidsberg Venstre

Vi mener at et kutt i budsjettet til barnevernet vil være svært alvorlig når vi vet at området allerede i dag er underbudsjettert, og at det faktisk begås lovbrudd på grunn av ressursmangel. Nok en gang ser vi hvordan de svakeste må betale for mangeårig overforbruk i kommunen. Det understrekes at man må spørre om det bevilges og brukes nok ressurser, og om barnevernets arbeid faglig strekker til i forhold til de utfordringer man møter.

· Vi må ta tak i utfordringene med å skaffe til veie mer veiledning i hjemmet.
· Vi må få på plass tiltaksplaner til alle barn som har krav på det og sikre en mer systematisk oppfølging av barn med hjelpetiltak
· Det må bli bedre oppfølging av "mappebarn", dvs barn som er innenfor barnevernets system, men som ikke følges opp i praksis.
· Ettervern må lovfestes. Ungdom som har vært innenfor barnevernets omsorg, trenger voksenpersoner også etter fylte 18 år.

Vi og Eidsberg Venstre mener at barn og unge skal ha en trygg oppvekst uten vold og trusler som en del av deres hverdag. Det må ikke være slik at barn opplever å være glemt, at ingen bryr seg om deres situasjon eller får følelsen av å ikke bety noe. Vi må redde økonomien i Eidsberg kommune i fellesskap, men vi må først og fremst ta vare på barna våre.

Britt Holta
Gjermund Stenrud,
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**