Anne Solsvik i debatt om EUs datalagringsdirektiv på UiA i Kristiansand mandag

Konferanse på UiA om hvilke konsekvenser EUs datalagringsdirektiv vil
ha for den enkelte innbygger og det norske samfunnet for øvrig? Unge Venstreleder Anne Solsvik, også formannskapsmedlem og planutvalgsmedlem i Arendal, er med i paneldebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Mandag 27. september 2010 på Universitetet i Agder, Gimlemoen i auditorium B2-003 (2.etg)

Anne Tørå Solsvik 18.6.09

Foto: Jan Kløvstad

PROGRAM:
11.00 — 11.30 Fremmøte med kaffe ved inngangen til auditorium B2-003
11.30 — 11.45 Åpning v/ nestleder i Nei til EU, Torunn Kanutte Husvik
11.45 — 12.00 Hva er EUs datalagringsdirektiv? v/ avdelingsdirektør Aslaug Hagestad Nag i Post- og
teletilsynet
12.00 — 13.00 Hvorfor vi mener at EUs datalagringsdirektiv bør implementeres i norsk rett:
Den europeiske unions delegasjon til Norge v/ ambassadør János Herman
Agder statsadvokatembeter v/ statsadvokat Jostein Johannessen
Politijuristene v/ nestleder Jan Olav Frantsvold
Anledning til spørsmål og kommentarer fra salen
13.00 — 13.45 Lunch med kulturinnslag i Lilletunstova (ved studentkantina).
13.45 — 14.45 Hvorfor vi mener at EUs datalagringsdirektiv ikke bør implementeres i norsk rett:
Datatilsynet v/ avdelingsdirektør Leif T. Aanensen
Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling v/ advokat Jon Wessel-Aas
Norsk Journalistlag v/ nestleder Thomas Spence
Anledning til spørsmål og kommentarer fra salen
14.45 — 15.00 Kaffepause
15.00 — 16.30 Paneldebatt: Hvorledes ser politikerne på EUs datalagringsdirektiv i dag?
I panelet:
AP: Landsstyremedlem Leif Vagle
SV: Stortingsrepresentant Alf Holmelid
H: Stortingsrepresentant Michael Tetzschner
V: Leder i Unge Venstre, Anne Solsvik
FRP: Stortingsrepresentant Tord Lien
KRF: Finanspolitisk rådgiver Sverre Vatnar
Debattleder: Stein Gauslaa, tidligere sjefsredaktør i avisen Agderposten
Anledning til spørsmål og kommentarer til panelet fra salen.
Konferansen er åpen for alle interesserte.
Arrangør: Aust-Agder og Vest-Agder Nei til EU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**