Det haster med sertifisering av DR Kongos ressurser

Venstres internasjonale utvalg ber om at den norske regjeringen snarest tar initativ til etablering av sporings- og sertifiseringsordninger for mineraler. – Verdenssamfunnet ikke kan stå og se på slike konflikter uten å gjøre noe, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 - Den norske regjeringen må gjøre en innsats for Kongo, mener Helge Solum Larsen.

– Den norske regjeringen må gjøre en innsats for Kongo, mener Helge Solum Larsen.
Foto: Vidar Grundetjern

Venstre gjentar dermed oppfordringen til den norske regjeringen om å gjøre en innsats selv med internt regelverk, og forventer at regjeringen fremmer et forslag i FN om å løfte andre naturressurser til samme nivå som nå har vært gjort med bloddiamanter under Kimberley-prosessen, sier Helge Solum Larsen, som er Venstres nestleder og leder for Internasjonalt Utvalg.

Kimberley-prosessen er et internasjonalt initiativ etablert for å bryte forbindelsen mellom handel for uslepne diamanter og væpnede konflikter. FNs ekspertutvalg peker på at store deler av konflikten i DR Kongo fokuserer på å få kontroll over de store naturlige ressursene landet har, og i følge FN-rapporten er Uganda, Rwanda og Burundi med på en storstilt plyndring av DR Kongos naturressurser.

Diamanter, gull, tømmer og elfenben fraktes ut i stor skala. I tillegg er det mye brukte mineralet coltan, som brukes i alt fra mobiltelefoner og bærbare datamaskiner til atomreaktorer, med på å finansiere den brutale konflikten i DR Kongo.

– Verdenssamfunnet ikke kan stå og se på slike konflikter uten å gjøre noe. Nå må handelen med de forskjellige ressursene inn i et rammeverk som kan sikre at ressursene kommer befolkningen tilgode — og ikke fortsetter å være grunnlaget for overgrep mot dem, sier Solum Larsen.

– Derfor må Norge, i forlengelsen av FN-resolusjon 1857 (2008), ta initiativ til etablering av en internasjonal sporings- og sertifiseringsordning for mineraler rettet mot importører, prosessindustri og forbrukere. Som for diamantindustrien vil formålet være å hindre at man uvitende støtter konflikter og undertrykking, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**