Gode Venstre-sympatisørar

Styret i Eid Venstre oppfordrar alle gode venstresympatisørar til melde inn namn på aktuelle kandidatar for lista til kommunevalet 2011. Vi treng berre tips på namn, valnemnda vil ta kontakt med vedkomande for å avklare om personen er interessert i å stille på liste for Venstre.
Er du sjølv ein aktuell kandidat? Du er velkommen til å ta kontakt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg 2011

Send inn namn på aktuell kandidat til Eid Venstre på e-post: Eid Venstre.

Gode Venstrefolk, gjer ein innsats for partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**