Kloak i Klæbus bekker

I gårsdagens kommunestyremøte stilte Klæbu Venstres leder Frode Bergrem spørsmål til Ordføreren om hvordan kommunen har kunnet vite om omfattende forurensning i over 20 år uten å gjøre noe med det. Han ville også vite hva kommunen har tenkt til å gjøre for å komme problemet til livs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ordfører Jarle Martin Gundersen (sp) viste til at det nå gjøres et arbeid for å koble de fleste husstandene i bygda til det offentlige kloaknettet. Landbruket har imidlertid ikke fått noen krav stilt til seg, og det eneste som er gjort er besøk med informasjon. Bergrem fulgte opp med å påpeke at det må brukes andre virkemidler enn kun informasjon fordi dette ikke gir bedring på kort nok sikt.
Se saken med interpellasjonen og debatten på kommunens nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**