Du ser det ikke før du tror det, om barn i Arendal

Bli med på viktig møte i Redd Barna-regi 21. oktober kl 1700-2100 om utsatte barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Program for møte om utsatte barn og unge i Arendal.
Du ser det ikke før du tror det
Arrangør: Redd Barna Arendal, Fylkesmannen i Aust Agder, tverrpolitiske kvinnegruppe Aust Agder.

Idyllisering på Sørlandet? Blir barns rettigheter ivaretatt godt nok?
Hva sier FNs ekspertkomite om Norges oppfyllelse av Barnekonvensjonen.

Vi har strukturer og kompetanse for å sikre barn og unge god oppvekst, men blir barn og unge med problemer sett, har vi fokus og bevissthet og blir tjenestene benyttet av de som trenger det. Er det nok kapasitet?

Disse problemstillinger blir belyst i møte
Torsdag 21. oktober kl. 17.00 i Fylkestingssalen Aust Agder.

KL. 17.00 Velkommen ved Redd Barna, Elise Hannestad

Åpning ved Fylkesmann Øystein Djupedal

Kl. 17.10 FNs ekspertkomites merknader til Norges oppfyllelse av Barnekonvensjonen.
Hva er myndighetenes utfordringer?
Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norgesprogram

Kl. 18.00 Fylkesmannen i Aust Agder, v Anne Kari Thomassen og Helene Frydenberg
Presenterer status og utfordringer. Hva gjøres, bla. med Kvello-modellen

Kl.18.30 Hverdagen for barn og unge sett fra innsiden
Ved nylig pensjonert helsesøster Unni Thorbjørnsen

Kl. 18.45 Hva opplever barn og unge når krisen oppstår.
Ved barnefaglig ansvarlig på Aust Agder Krisesenter Hilde Lauritzen Øia

Kl. 19.00 Pause med enkel servering

Kl. 19.30 Utfordringer og muligheter
Kommunalsjef Roar Aaserud

Kl. 20.00 Åpen debatt med innlegg fra politikere

Kl. 21.00 Avslutning’

————-
Arendal Venstre har arbeidd mykje med desse utfordringane, både i helse- og omsorgskomiteen, bystyret, kommuneplanutvalet og i offentlege møte, seinast 6. september. Vi håpar flets mogleg av medlemene våre vil møte lopp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**