Kommer støyen fra MLR som en overraskelse?

På torsdagens kommunestyremøte var det en indignert Fremskrittsparti-ordførerkandidat Frederikke Stensrød som gikk på talerstolen og klaget på støyen fra Moss Lufthavn Rygge. Hvordan hun kan være overrasket over at en flyplass avgir store mengder støy finner vi ytterst merkelig, og det burde Frp tenkt på når de gikk massivt inn for den sivile lufthavnen i 1999.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Da MLR skulle vedtas var Råde Venstre det eneste parti som var i mot å etablere en sivil flyplass på Rygge. Nå som den er på plass skal vi være vaktbikkjer for at den ikke forurenser mer enn nødvendig verken støymessig eller utslippsmessig.

De to store miljøutfordringene støy og utslipp ligger først og fremst i forbindelse med både takeoff og landing. Stensrød kom ikke med noen praktiske løsninger på spørsmålet sitt, mens vi i Råde Venstre mener at man skal legge opp til at flyselskapene skal tjene på å være miljøvennlige like mye som de blir straffet med å være miljøsinker.

I et innlegg i distriktets aviser i juni måned, understreket vi i Råde Venstre at det er enkle grep som kan gjøres for å minske både utslipp og støy. Støyen fra flyene er ulik både pga ulike type motorer, men også mye på hvordan flyene har anledning til å ta av og lande. Et viktig steg for å minsket støy er å la flygerne få lov til å gjennomføre såkalt "grønne landinger", og ikke binde flygerne opp slik ordfører Løkke sa i sitt innlegg på nevnte kommunestyre. "Grønne landinger" vil si at flyet har tomgang på motorene i størst grad under innflyvingene, optimalt helt ned til 300m høyde. Slike innflygningene vil for de aller fleste ikke oppleves som sjenerende. I tillegg vil en slik type innflygning spare flere hundre kilo drivstoff, noe som er bra både for miljøet og for selskapenes økonomi. For å kunne gjennomføre slike "grønne landinger" er flyverne avhengige av å tillates visuelle innlygninger uten restriksjoner mht innflyvningstrase. Da vil flyverne ha mulighet til å planlegge innflygingen optimalt og dermed fly korteste vei med mest mulig tomgang. Den minimerte støyen blir dermed fordelt på flere over tid slik at slitasjen på innbyggerne blir mindre.

Gjennom å legge opp til at flyselskapene premieres når de bruker nye fly vil man også oppnå mye i forhold til både støy og utslipp. Gårsdagens fly, som ikke lengre produseres, forbruker 20% mer enn de som blir produsert i dag. I tillegg vil det i 2013 være fly klare som sparer ytterligere 20% drivstoff, noe som vil være et viktig steg i rett retning for mer miljøvennlig flytransport.

Både Stensrød og Løkke er lite konstruktive i sin kritikk av noe de begge har vært med på å vedta. Et siste, men veldig viktig tiltak vi i Råde Venstre ønsker å innføre, er å differensiere avgiftssystemet. I dagens ordning er avgiftene knyttet opp flyenes maksimale avgangsvekt. En god ide vil være å heller avgiftbelegge flyene basert på utslipp. Det vil gjøre at flyselskapene tenker ennå mer miljø.

Randi Sundby
Styremedlem og tidl kommunestyremedlem for Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**