Liberalisme: Dobbeltkommunikasjon fra Frp

Siv Jensen gratulerer de borgerlige i Sverige med valgseieren, men sier samtidig ikke et ord om Sverigedemokratene. Hun gratulerer en regjering som står til venstre for norske Høyre. Innleder Ståle Sørensen i sitt siste innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En regjering som tar utgangspunkt i en liberal sentrum-høyrepolitikk og som i praksis står for en mer liberal innvandringspolitikk enn samtlige regjeringsalternativer her i Norge.
Siv Jensen presiserer at hennes eget parti er et liberalistisk parti, mens hennes svenske motpart Sverigedemokratene er et nasjonalistisk parti. Jeg må skuffe Frp velgere generellt: Fremskrittspartiet står milesvis fra en liberalistisk ideologi. Frp er nektet medlemskap i det internasjonale og europeiske sammenslutningen av liberale og liberalistiske partier hvor blant annet Venstre er medlem.
Frp stemmer i Stortinget sammen med Arbeiderpartiet, SV og SP når staten kjøper private selskaper av nasjonale hensyn. De stemmer for offentlig pengebruk som står i sterk kontrast til liberalistisk ideologi. Frp står for en streng innvandringspolitikk blant annet med begrunnelse å ta vare på norsk egenart. Et klart liberalistisk parti ville stått for fri flyt av varer og mennesker over nasjonalgrensene.
Listen kan gjøres mye lengre.
Det er store forskjeller mellom SD og Frp, men også store likheter. Kampsakene til SD i svensk valgkamp: «En ansvarsfull innvandringspolitikk», «Krafttak mot kriminalitet» og «En trygg og verdig alderdom» lyder for meg veldig som Siv Jensens eget parti.
SDs innvandringsretorikk i dette valget går ikke svært mye lengre enn Frp gjør i en vanlig norsk valgkamp.
Frp ønsker å ta avstand fra SD av strategiske grunner på tross av at de har svært mye til felles med dette svenske nasjonalpopulistiske partiet.
Siv Jensen forsøker å tekkes både nasjonalistiske, kristenfundamentalistiske og liberalistiske velgere. Jeg er overbevist om at det er de liberalistiske velgerne som blir mest skuffet i en praktisk gjennomføringen av Frps politikk.
Venstre er et sosial-liberalt parti, en ideologisk sidegren av liberalismen. Jeg tror rene liberalistike velgere også vil bli skuffet i enkelte saker hos Venstre, men jeg oppfatter Venstre som et parti nærmere liberalismens grunntanke om frihet fra statlig og privat overmakt enn Frps politikk.

Ståle Sørensen
Leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**