Politisk seier?

-Nye Troms kan beundre ordfører Fossum for mye på lederplass, men ikke for hans passive og motarbeidende holdning i arbeidet for å få kompetansesenteret til Bardufoss, skriver Roar Sollied i en leserkommetar til lørdagens leder i Nye Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Om “politisk seier”
Av Roar Sollied i Målselv Venstre

På lederplass lørdag applauderer Nye-Troms statssekretær Roger Ingebrigtsens uttalelse om politisk seier for Målselv og Troms ved tilføring av seks NH-90-helikopter til en ny base på Håkonsvern. Avgjørelsen om at hovedbasen for militære helikopter skulle ligge på Bardufoss har Stortinget for lengst fattet, og i så måte er Regjeringens nye grep i saka en liten nedtur for Bardufoss. Hovedbasen på Bardufoss får i realiteten bare tilført to flere helikopter siden seks Lynx erstattes med seks NH-90. Bardufoss får færre helikopter enn forventet.

Den egentlige seiersmuligheten har redaktøren imidlertid ikke fått med seg. Når seks NH-90 plasseres på Håkonsvern, må de gitte føringene tilsi at Sola er ute som lokasjon for helikopterkompetansesenter. Det må nå bli Bardufoss. Forsvarsdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet har nemlig gitt følgende forutsetninger og prioritering for et Nasjonalt kompetansesenter for helikopter:
1. NH-90 det militære marked: Norge, Sverige og Finland
2. NH-90 det internasjonale marked
3. Redningstjenesten
4. Sivil flåte

Venstre og Høyre i Troms, ikke minst leder i Målselv Venstre, Rolf Austgard, har lenge jobbet for et senter på Bardufoss som en logisk konsekvens av at Stortinget la hovedbasen for NH-90 til Bardufoss. Fylkestingene i Nordland og Troms har sluttet seg til og vunnet forståelse i de politiske miljøene. Det er derfor neppe noen stor forsnakkelse når statssekretæren sier at helikopterkompetansesenteret blir lagt til Bardufoss. Nye Troms kan beundre ordfører Fossum for mye på lederplass, men ikke for hans passive og motarbeidende holdning i arbeidet for å få kompetansesenteret til Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**