DEBATT: Mer samarbeid med private om skolebygg

Av KJELL VEIVÅG: Oslo står overfor store utbyggingsoppgaver, ikke minst i skolesektoren. Et interessant spørsmål blir da om det vil være en fordel for kommunen å gjøre bruk av offentlig-privat samarbeid?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nei, sier Ap. – Dette er et farlig eksperiment, sa Rune Gerhardsen nylig. Da jeg spurte han i siste bystyremøte om hva som er feil med de to skolene som er bygd på denne måten, nemlig Høybråten og Persbråten, svarte Gerhardsen: "Hva er feil med Kjell Veivåg som ikke selger huset sitt og leier det tilbake?" Det var en morsom replikk i øyeblikket, men dersom den er dekkende for Gerhardsen sin innsikt på dette området, er det mer bekymringsfullt.

Når vi bygger en skole, eller et annet kommunalt bygg, er dette en prosess i flere ledd – planlegging, finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold. De aller fleste oppgavene i denne prosessen utføres av private aktører. Kommunen må leie inn arkitekter, rådgivere både til planlegging og prosjektering, entreprenører og en rekke underleverandører. I årsmeldingen til Undervisningsbygg for 2009 står det bl.a. følgende: "Manglende kvalitet i leveransene fra prosjekteringsgrupper utgjør en kostnads- og fremdriftsrisiko i flere prosjekter. Dette medfører også krevende kontraktuelle tvister med rådgivere."

Kommunen betaler det som prosjektet koster og kommunen sitter igjen med praktisk talt hele ansvaret. Dette synes åpenbart Ap er helt ok. Hvorvidt man kunne valgt bedre løsninger og til og med spart penger ved å gi utbyggerne et medansvar for prosjektet, vil partiet ikke diskutere.

Ap argumenterer med at kommunen kan finansiere et byggeprosjekt rimeligere enn en privat utbygger. Det er i de fleste tilfelle riktig og det kan derfor være grunn til å drøfte hvordan man ordner finansieringen i Ops-prosjekter. Men dette er likevel ikke hovedpoenget. Det viktigste er selvsagt hva som blir den totale kostnaden for bygget sett i et livsløpsperspektiv. Det hjelper lite med rimelig lånerente dersom vi gjennom en komplisert byggeprosess bruker mer penger enn nødvendig, eller dersom vi velger løsninger som det blir dyrt å vedlikeholde.

Men, sier Ap. Private utbyggere skal tjene penger. Ja, nettopp. Det gjør de i høyeste grad også i dag. Alle som har et oppdrag i et prosjekt, tjener penger og kommunen blar opp. Forskjellen mellom dagens ordning og en Ops-løsning, er at kommunen betaler uten å gjøre utbyggerne medansvarlige for prosjektet. Etter mitt syn er det særdeles dårlig forvaltning.

P.S. Apropos å selge huset. De fleste av oss hatt vel gått til banken med våre boligprosjekt og fått dem tilbake gjennom en nedbetaling, omtrent som kommunen gjør med skolene på Høybråten og Persbråten. Forskjellen er at de som bygde mitt hus ikke har det vedlikeholdsansvaret som de har påtatt seg for skolene. Etter som årene går og vedlikeholdet tiltar, ser jeg tydeligere fordelene med et Ops-prosjekt.

Kjell Veivåg, Venstres bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**