Næring ute av kontroll

Havbruksnæringen er nå fullstendig ute av kontroll, sier Terje Soløy i Vardø Venstre. Han viser til at oppdrettsnæringen på Vestlandet opplever rekordstor massedød på grunn av en laksesykdom som er spredt langs hele kysten. Forskerene vet ikke hvorfor det skjer, og det finnes ingen medisiner som virker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nå er det nok sier Soløy, som mener at det nå er på tide å flytte hele næringen på land. Da er det mulig å ha en viss kontroll både med sykdom, rømninger og ikke minst all kloakken som slippes ut.
-Norge har som fiskerinasjon ikke råd til flere skandaler. Sykdommer som er ute av kontroll, kan i verste fall smitte til villfisk, noe som vil være en gedigen katastrofe for fiskerinasjonen sier Soløy.

-Vi har to valg nå sier venstremannen fra Vardø, det er enten å avvikle hele næringen eller flytt alt på land. Kystkommunene må nå gjennomgå og revidere sine kystsoneplaner, og la miljøhensyn få tungtveiende betydning. Fiskeri og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen må også ta affære og få ryddet opp en gang for alle, og det snarest. Dersom så ikke skjer bør hun forlate regjeringen til fordel for en med handlekraft, og habiliteten i orden, avslutter Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**