Vil ha tiltak mot ID-tyveri

Identitetstyveri, eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet, benyttes i ulike former for svindel og representerer en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form av økonomisk tap, invasjon av privatsfæren,
praktiske problemer, avmakt og mistenkeliggjøring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I følge er NRK er 200.000 nordmenn utsatt for ID-tyveri. Venstreleder Trine Skei Grande mener regjeringen er for passive i kampen mot ID-tyverier.

— De har nesten ikke gjort noen ting, sier Grande, som etterlyser flere tiltak.

Skei Grande mener det er mye som kan gjøres.

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

— Banker kan levere ut bankkort personlig. Vi kan lage bedre sjekkordninger, og ha bedre rutiner. Vi kan for eksempel gjøre det sånn at du må ha en veldig god grunn til å måtte oppgi fødselsnummer for å få forskjellige tjenester fra det offentlige og det private, sier Skei Grande til NRK.

Skei Grande har sendt brev til ansvarlig statsråd Rigmor Aaserud om saken.

Tiltak mot ID-tyveri
Datatilsynet la den 30. januar 2009 fram en rapport om identitetstyveri, utarbeidet på oppdrag fra Fornyingsdepartementet. I denne rapporten la Datatilsynet fram en helhetlig tiltakspakke med 14 tiltak, som vil kunne bidra til å redusere risikoen for at identitetstyveri utvikler seg til å bli et alvorlig problem i Norge.

Datatilsynet anbefalte at det nedsettes en interdepartemental gruppe som får i oppdrag å følge opp tilsynets 14 tilrådninger.

– Kan statsråden gjøre rede for status for departementets oppfølging av de enkelte
tiltakene som Datatilsynet foreslo i sin tiltakspakke? ,spør Skei Grande.

– Jeg viser samtidig til NorSIS sin strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet av 19. november 2009 og SIFO sin rapport av 3. februar 2010 om identitetstyveri i tillitsfulle systemer, og ber om å få opplyst hvordan departementet har fulgt opp disse, skriver Skei Grande.

Skei Grande skal delta i en paneldebatt på ID-tyverikonferansen 2010 12. oktober
Se program her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**