Nei til forbud mot hijab

Her kan du lese hele Kjell Veivågs innlegg i saken om forbud mot hijab i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo bystyre, onsdag 29. september 2010

Ordfører

Venstre ønsker et åpent, liberalt og romslig samfunn der vi gjerne tar kraftfulle debatter både om verdier og alle andre samfunnsspørsmål. Lovpåbud og forbud ønsker vi derimot å reservere for situasjoner der det er fare for krenking av liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter.

Hvilke klær og eventuelle religiøse symboler som elvene har på seg på skolen, er, slik vi ser det, ikke et forhold som roper på lovregulering.

Religiøse holdninger har gjennom alle år preget klesdrakten både til voksne og barn. Det kan ikke være noen tvil om at når barn i småskolen bærer hijab så er det fordi foreldrene ønsker det. Alle foreldre klær barna ut fra sine prioriteringer og sin overbevisning. Vi kan like det, eller ikke. Men slik er det og slik må det være i romslig, demokratisk samfunn.

Byråden har klart og greit redegjort for de regler som gjelder i dagens osloskole og for de mer overordnede vurderinger som Justisdepartementet har gjort. Venstre synes at dette er et greit og balansert regelverk å forholde seg til og jeg ser derfor ikke noen grunn til å bruke mer tid på saken.

Derimot vil jeg gjerne gi uttrykk for at jeg er mer bekymret dersom religion i større grad blir brukt å kreve deling av undervisningstimene i skolen. Vi vet at dette har vært tema når det gjelder svømmeopplæring og det er ikke vanskelig å se at det kan bli aktuelt også på andre områder. Det er derfor nødvendig at Oslo har en klar og tydelig politikk. Rektorer i osloskolen må ha full støtte på at alle elever er osloelever og at de har et felles undervisningsopplegg som skal følges.

Ordfører: Det er sikkert noen, i eller utenfor denne sal, som har forventet at vi skal bruke denne debatten til et kraftfullt angrep på Fremskrittspartiet. Jeg nøyer meg med å peke på at partiet står fullstendig isolert i denne saken. Forslaget er blitt slaktet ganske nådeløst av byråden og H viser på denne måten at de tar solid avstand fra sitt samarbeidsparti i slike verdispørsmål. Dette kommer sikkert ikke til å forhindre F i å fremme flere forslag fremover mot valget — i hvert fall dersom meningsmålingene skulle svinge nedover. Jeg er ikke så naiv at jeg tror på at henstillinger her i bystyret om å la være, vil ha noen særlig betydning. Vi får heller ta jobben med å parkere forslagene ett for ett. Men likevel ordfører: Jeg håper at vi slipper å se skolen brukt som en slagmark, for allehånde partipolitiske markeringer, enten det nå gjelder forbud mot bruk av hodeplagg, eller krav om at elevene skal busses bort fra sine nærskoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**