Trontalen: – Savner konkret satsing på verdiskaping, kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse

– Regjeringen varsler at den skal drøfte, vurdere og utrede en hel rekke saker, men det finnes ingen spor av vilje til konkret og forpliktende satsing på verdiskaping, kunnskap og miljø og fattigdomsbekjempelse blant barn i Norge, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Det mest spennende ved trontalen er hvor mange av de varslede stortingsmeldingene regjeringen faktisk får lagt fram. Erfaringsmessig blir det meste forsinket og utsatt, mener Skei Grande.

– Regjeringen varsler en melding om klimapolitikk, men det vi trenger er konkret handling. Venstre etterlyser en langt mer offensiv satsing på kollektivtrafikk og jernbane, en omlegg ing fra rød til grønn skatt og hvordan vi skal nå målene i klimaforliket ved å ta hoveddelen av utslippskuttene med innenlandske tiltak.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke bruker denne anledningen til å varsle konkrete kutt i skjemaveldet for næringslivet. Det er snart et år siden Trond Giske lovet at regjeringen ville sette seg et mål, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**