Fosenpolitikere på Landskonferansen i Venstre

Barbro Eikset, Ranga Leth-Olsen fra Bjugn, Siri Evjen og Anne Jorid Gullbrekken fra Rissa deltok på landskonferansen for Venstre i Oslo denne helga. Full av ny inspirasjon og energi vender de tilbake til Fosen.
Høydepunktet var Trine Skei Grandes tale på søndag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ny vekst og verdiskaping
Tema for konferansen var Ny vekst og verdiskaping. Søndag var det to interessante foredrag med Anne Grete Ellingsen og Helene Fladmark med tittelen Livsvilkår for grønn industri. Ellingsen jobber med vindenergi i SAE, mens Fladmark er tilknyttet Eyde- nettverket som blant annet jobber med solenergi.

Energi – industri- miljø
Aksen energi – industri – miljø er en spennede linje der det kan skje mye utvikling og innovasjon framover hvis det legges til rette for det. Vi må etterhvert fase ut oljesamfunnet, og kunnskapssamfunnet skal fases inn.

Kunnskap og forskning– Vi har en visjon om at Norge skal være et av verdens mest spennende og framgangsrike land også på 2000-tallet. Skal vi lykkes med det kreves en langsiktig strategi. Vi må starte med utdanning og skole. For det er i klasserommene framtiden skapes. Vi må ha en god næringspolitikk, men bedriftene er også helt avhengig av en velfungerende skole, sa Trine Skei Grande i sin tale.
Kunnskap og forskning er grunnlaget for at vi skal lykkes i framtida.

Landskonferansen

Foto:

Både Barbro, Ranga, Anne Jorid og Siri var enig om et Trine holdt en veldig inspirerende og engasjerende tale der også sosialliberalismens grunnidé var ett av temaene.
Her er link til talen https://www.venstre.no/politikk/landsstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**