Vihovde på idrettskonferanse

Venstres May Britt Vihovde deltok denne uken på idrettskonferansen i Haugesund. Her varslet hun at Venstre vil ha et politisk utvalg i kommunen som har kultur og idrett som arbeidsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hovedtemaet på idrettskonferansen var viktigheten av frivilligheten og betydningen av den organiserte idretten. Blant spørsmålene som ble tatt opp var hva byens lokalpolitikere gjør for å legge til rette for idretten.

May Britt Vihovde uttalte at at Venstre kommer til å å jobbe for å opprette et politisk utvalg i kommunen som har kultur og idrett som sitt arbeidsområde. Dette vil gi bedre kontakt mellom byens politikere og idretten. Hun uttalte også at hun savnet innspill fra de mindre lagene om hva de ønsket å prioritere.

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

Konferansen ble arrangert av Haugesund Idrettsråd. Alle idrettsklubber og lag i Haugesund, Rogaland Idrettskrets, Idrettsetaten i Haugesund kommune og byens politikere var invitert til å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**