Budsjett med lyspunkter, men som vanlig også med flere skuffelser

Regjeringens millioner til rusomsorg på landsbasis monner ikke mye med tanke på det store behovet. Bare i Bergen trenger vi en ny rusreform som bygger ned barrierene mellom kommunal og statlig rusomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Penger

– Statsbudsjettet har noen lyspunkt for Bergen. Det er positvit at regjeringen styrker belønningsordningen for kollektivtrafikk, at det kommunale barnevernet styrkes, at det er satt av av penger til nytt barnesykehus ved Haukeland og utbygging av ny helikopterbase ved Haakonsvern Orlogsstasjon er alle gode nyheter for Bergen, sier leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

– Det er imidlertid svært skuffende at ny Kunsthøgskole ikke kom med i statsbudsjettet denne gangen heller. Nå har Kunsthøgskolen vært holdt på pinebenken lenge nok, dagens situasjon for kunsthøgskolen med lokalisering på fire forskjellige steder er ikke holdbar. Ny tomt og tegninger for ny høgskole er klargjort, det er svært kritikkverdig av regeringen å ikke bevilger pengene som er lovet til nye kunsthøgskole, sier Tveit.

Lommebok, penger

– Regjeringen følger ikke opp sine forpliktelser i Bergensprogrammet. Selv om det er bra at belønningsordningen for kollektivtrafikk styrkes, gir ikke dette det helt store utslaget med tanke på det reelle behovet for vekst innenfor kollektivtrafikk er større som konsekvens av at belønningsordningen i flere år var nedprioritert. Vi er overlatt til oss selv når det kommer til finansiering av bybaneutbygging og satsing på sykkelveiutbygging, regjeringen stiller ikke med sin andel denne gangen heller, sier Tveit.

– Regjeringens 100 mil til rusomsorg på landsbasis monner ikke mye med tanke på det store behovet. Bare i Bergen trenger vi en ny rusreform som bygger ned barrierene mellom kommunal og statlig rusomsorg, jeg ser ikke for meg at Bergens andel av disse 100 mil vil revolusjonere rusomsorgen i denne byen, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**