– Etterlyser mer offensiv satsing på samferdsel og miljø

Forslaget til statsbudsjett løser ikke framtidas utfordringer for oss i Akershus, sier Inge Solli (V), fylkesvaraordfører i Akershus. – Akershus står overfor en stor befolkningsvekst, det krever en lagt mer offensiv satsing på miljøtiltak og samferdsel, sier Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre.

Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre.
Foto: Venstre

– Budsjettet er preget av at regjeringen smører pengene utover istedet for å prioritere de virkelig viktige sakene.

Riktig å prioritere jernbanen
– Det har vært et krevende år preget av mange for forsinkelser og innstilte tog for oss som pendler kollektivt. Det at regjeringen bevilger 557 millioner kroner til fornyingstiltak i Oslo-området for 2011, det såkalte Oslo-prosjektet, er bra, men det minner mer om brannslukking enn noe annet, sier Solli. – Befolkningen i Akershus kan komme til å vokse med over 30 % fram mot 2030. Vi trenger langt mer enn brannslukking for å møte dette, sier Solli.

– Regjeringen viser lite vilje til å satse på infrastrukturen i Osloregionen, og legger opp til at mesteparten av regningen skal tas fra bompenger. Staten må erkjenne at Osloregionens utfordringer innen samferdsel er en viktig nasjonal oppgave, sier Solli.

Færre studieplasser
I forslaget til statsbudsjett for 2011oppretter regjeringen færre studieplasser enn i fjor. 10 000 kvalifiserte søkere står fremdeles i kø for å ta høyere utdanning. Etter de siste års underfinansiering har ikke utdanningsinstitusjonene nok rom for kvalitet i utdanningen.

Ingen forenkling og nyskaping
Regjeringen viser i statsbudsjettet ingen vilje til å satse på nyskaping og selvstendig næringsdrivende. – Budsjettet mangler tiltak som forenkler hverdagen og reduserer skjemaveldet for småbedrifter. Det har heller ingen bedring av sosiale ordninger for dem som driver for seg selv, sier Solli.

Her er oversikten over hvilke tiltak i statsbudsjettet for 2011 som angår Akershus.


Kontaktinformasjon:

Inge Solli, varaordfører/gruppeleder
Tlf: 934 79 522 (m)
Epost: [email protected]
Høyoppløselig bilde av fylkesvaraordfører IngeSolli (pdf). (foto: Akershus fylkeskommune)

Tor Olav Steine
Tlf: 928 84 035 (m)
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**