Liberal Lørdag: Rushelsetjenesten

På lørdag er det igjen Liberal Lørdag. Denne gangen blir det debatt om rushelsetjenesten og dennes organisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I dag er behandlingsapparatet delt opp i ulike nivå, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Venstre mener at mest mulig omsorg skal være der du bor, i kommunen. Dette må også gjelde de som har problemer med rus. Dagens organisering på to ulike nivå fungerer ikke og gjør at rusavhengige blir en kasteball og lider under at behandlingen er organisert på ulike nivå og er lite samordnet.

Debatt: Organisering av Rushelsetjenesten
Blant innlederne som kommer: Disse har sagt at de kommer
• Bakkegaten
• Bergensklinikkene
• Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
• Megafon

Gamle Rådhus Bergen

Tid: 12:00 – 14:00
Dato: 9. oktober
Sted: Gamle Rådhus, første etasje

Se forøvrig datoplanen for høsten, for andre arrangementer.
Se datoplan her

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**