Statsbudsjettet: Kommer kollektivpenger også til Oslo?

Ola Elvestuen er glad for økningen i midler til jernbane og kollektivtrafikk, men frykter at Oslo også denne gang blir forbigått når pengene skal deles ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Regjeringen går i forslaget til statsbudsjett inn for en økning av belønningsordningen for kollektivtrafkk med 100 millioner kroner. Tidligere har den rødgrønne regjeringen doblet antallet byer som omfattes av ordningen, men uten å øke potten. Nå rettes dette delvis opp ved at det tilføres noe mer midler.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Oslo forfordeles
– Problemet er at Oslo ved sist utdeling ikke ble belønnet på grunnlag av faktiske resultater når det gjelder å øke kollektivbruken og redusere biltrafikken, sier Ola Elvestuen. – Oslo har lykkes med begge deler, men får likevel mindre penger enn tidligere.

Han viser til at regjeringens formål med ordningen er den samme som da samferdselsminister Toril Skogsholm (V) innførte den i 2001: “Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.” Likevel får Oslo langt mindre uttelling enn andre kommuner.

– Vi har en regjering som gang på gang markerer at de er i opposisjon til det sittende flertallet i Oslo bystyre, sier Elvestuen. – Regjeringen burde være mer opptatt av resultater, og mindre opptatt av hvilke partier som sitter i posisjon lokalt.

Jernbanetrøbbel og fortsatt biodieselavgift
Elvestuen konstaterer at det er bra med mer penger til jernbane, slik regjeringen foreslår, men det må mer til for å få på plass et bedre rutetilbud i tråd med NSBs ruteplan for 2012.

– Det er svakt at regjeringen ikke retter opp feilen fra budsjettet i fjor, og velger å beholde avgiften på biodiesel, sier Ola Elvestuen. – Selv om avgiften ikke dobles slik regjeringen har truet med tidligere, gjør dette at innfasingen av miljøvennlig drivstoff stopper opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**