Statsbudsjettet: Svak klimasatsing, bedre på miljøvern

Heller ikke i år klarte Regjeringen å få på plass gode virkemidler for mer fornybar energi, rensing av Kårstø eller et skikkelig grønt skatteskifte. Venstre mener statsbudsjettet er en ny nedtur for klimaforliket som ble inngått mellom Venstre, KrF, Høyre og regjeringspartiene i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Vi hadde forventet at regjeringen skulle begynne å ta klimaforliket og klimakrisen på alvor, uttaler Trine Skei Grande. Hun tror ikke statsbudsjettet vil redusere Norges CO2-utslipp i 2011. Den samlede endring i miljø-, energi- og drivstoffavgifter på om lag 130 mill. kr, eller ca. 4 promille av de samlede miljø- og drivstoffavgiftene.

– Venstre er klare på at miljøvennlig atferd skal belønnes og miljøfiendtlig atferd i større grad bør avgiftsbelegges, sier hun.

Lokaltog til Skøyen ved Årnes stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Ros for jernbanesatsing
Samtidig gir Venstre-lederen regjeringen ros for satsingen på jernbane. Jernbanebudsjettet blir økt med 13,4 prosent, som nå er på 11,5 milliarder kroner. Problemet er at mesteparten av pengene er avsatt til vedlikehold og drift, noe som kan bety at viktige nye prosjektene vil bli utsatt. Dette er noe Venstre eventuelt må rette opp i budsjettprosessen. Det er også gledelig at belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyer er økt med 100 millioner kroner og at det er foreslått 20 millioner kroner til tilskuddsordningen "Kollektivtransporten i distriktene".

Små skritt om fornybar energi
Regjeringen tar små skritt i riktig retning i statshttps://www.venstre.no/img/photos/source/9966_thumb.jpg

Mongstad, gasskraft, oljeraffineri

Foto: Flickr

budsjettet for 2011 når det gjelder fornybar energi, men rammevilkårene i Norge er imidlertid fortsatt langt fra gode nok, og statsbudsjettet understreker nok en gang at vi trenger en ordning med grønne sertifikat for å få mer produksjon av ren energi i Norge. Samtidig er det en gladnyhet at Regjeringen en delig innser at satsing på innenlands bruk av naturgass ikke hører fremtiden til, og har foreslått å kutte ut støtten til en nasjonal infrastruktur for naturgass.

Venstre er bekymret for at regjeringens månelanding på Mongstad ser ut til å være skutt ut i det blå, samtidig som olje- og energiministeren ser ut til å ha glemt løftet fra Soria Moria om å rense Kårstø. Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen å rense gasskraftverket på Kårstø innen 2009. Dette løftet er ikke innfridd. Gasskraftverket og gassterminalen på Kårstø slipper ut mer klimagass til sammen enn noen annen klimagasskilde i Norge. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier i sin pressemelding at de menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring, samt at fangst og lagring av CO2 må bli et viktig virkemiddel for å kutte utslippene av klimagasser. Men avstanden mellom liv og lære er helt tydelig i det foreslåtte statsbudsjettet.

Utilstrekkelig om miljøgifter
Også når det gjelder kampen mot miljøgifter er budsjettet utilstrekkelig. Bevilgningen til opprydding i forurensede masser er redusert, noe som kan medføre forsinkelser i oppryddingsarbeidet. Venstre er mer fornøyd med regjeringens prioriteringer budsjett for naturvern. Arbeidet med truede arter er økt med rundt 39 millioner kroner, og skogvernet er videreført på 2010-nivå. Men potensialet for skogvern er langt høyere, og Venstre hadde gjerne sett at denne bevillingen hadde vært høyere slik at nye prosjekter kunne blitt igangsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**