ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 11. oktober 2010

Alle medlemmer inviteres til åpent gruppemøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Invitasjon til åpent gruppemøte mandag 11. oktober 2010

Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 11. oktober 2010.

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsutvalgsgruppa, med etterfølgende styremøte:
Mandag 11. oktober 2010 kl. 1830-2000. Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, møterom: Dampen i 1. etg.

Forslag til saksliste:

Sak 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02 Bydelsutvalgsmøtet 14. oktober 2010

Sak 03/10 Orienteringssaker

Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

I fortsettelse av møtet blir det åpent styremøte.

Velkommen

Oslo, den 30. august 2010
For Nordre Aker bydelsutvalgsgruppe
Torhild Taklo Knutzen
Mobil: 48 25 00 28

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**