Programarbeid i Trondheim Venstre

Nå starter programarbeidet for bystyreperioden 2011-2015. Medlemmer oppfordres til å komme med innspill!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trondheim Venstre logo

Foto: –

Programarbeidet for neste bystyreperiode begynner nå!

Det legges opp til et medlemsmøte med samordning av programarbeidet mot budsjett og økonomiplan i uke 46 – 15-20 nov. Der vil det bli gitt en innledning av representant for Rådmannen, og Jon Gunnes vil legge fram forslag til Venstres prioriteringer.
Rådmannen legger fram budsjettet 27.oktober. Da må dere se på eventuelle endringer, og komme med innspill innen 10. november.
Kommunens budsjett og økonomiplan vedtas i desember.

Hovedtrekkene i vårt program vedtas på Trondheim Venstres årsmøte i januar. Det vil bli valgt en programkomité i forbindelse med nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet avholdes samme dag som årsmøtet – i forkant.
Deretter vil det bli en ny runde med plass for innspill og engasjement, før det
detaljerte programmet blir lagt fram til vedtak på medlemsmøte i slutten av april.

4. mai innledes valgkampen med debattmøte i Samfundet.

Innspillene sendes til [email protected] og merkes – Innspill til programarbeidet.

Program for perioden 2007- 2011 – se linken til venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**